Prelegenci

Nasi prelegenci pochodzą z różnych środowisk, legitymizując się praktycznym doświadczeniem w budowaniu Kościoła oraz nabytą wskutek tego refleksją nad współczesnością.

Nasi prelegenci pochodzą z różnych środowisk, legitymizując się praktycznym doświadczeniem w budowaniu Kościoła oraz nabytą wskutek tego refleksją nad współczesnością.