Plan konferencji

Sesje wykładowe // sesje dzielone // debaty. UWAGA: PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE.