Muzyka, uwielbienie, nabożeństwo

Protestantyzm ewangelikalny znany jest ze swojej muzykalności i nacisku kładzionego na uwielbienie jako część nabożeństwa. Muzyka kościelna przechodzi również w dzisiejszych czasach intensywną ewolucję. Jaką funkcję powinna jednak pełnić w życiu Kościoła? W jaki sposób jej obecność może być najbardziej pożyteczna na nabożeństwie? Jakie cenne wskazówki zapewnia nam tutaj Pismo Święte i historyczna tradycja używania muzyki w celach liturgicznych?

Sesja dzielona