Ojcowie Kościoła – zapomniane dziedzictwo, niedoceniany skarb

Kim są Ojcowie Kościoła? Dlaczego w naszych poszukiwaniach pierwotnego Kościoła warto poznać przywódców starożytnego chrześcijaństwa? Czego mogą nauczyć nas dzisiaj ludzie tacy jak Augustyn, Atanazy czy Ambroży? Co chrześcijaństwo wszystkich wyznań zawdzięcza pierwszym soborom? O wiecznie aktualnych osiągnięciach ery patrystycznej opowie pastor i historyk dr Włodzimierz Tasak.

Sesja dzielona