DEBATA: Muzyka i Kościół – wokół wyzwań współczesności

Muzyka często staje się kryterium oceny współczesności Kościoła, a także wskazówką właściwego rozumienia przez Kościół potrzeb i warunków otaczającej go kultury. Dominująca rola muzycznej części nabożeństwa stała się trwałym elementem pejzażu współczesnego ewangelikalizmu, rodząc pytania o swoją proporcjonalność i adekwatność. Czy istnieje różnica pomiędzy współczesnym „worshipem” a tradycyjnym rozumieniem wspólnego śpiewu podczas nabożeństwa? Czy rzeczywiście mamy do czynienia w Kościele z postępującą „koncertowością” i wiernym naśladownictwem stylów i konwencji pop-kultury? A jeśli tak, jak rozumieć to zjawisko i jak się do niego ustosunkować? Czy da się uzgodnić jakiś optymalny i uniwersalny model funkcjonowania muzyki w życiu Kościoła?

Debatę poprowadzi Bartosz Sokół.

Debata