DEBATA: Kościół XXI-wieku, czyli jaki?

Wkroczyliśmy w XXI wiek – erę późnej nowoczesności. Sekularyzacja jest zjawiskiem dominującym w krajach Pierwszego Świata, a przed rzuconymi w wir historii kościołami stoi dwojakie wyzwanie: dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do niewierzącego świata i… pozostać Kościołem. Jak osiągnąć te cele? Czym możemy definiować sukces Kościoła? Czy rozwiązanie leży w sięgnięciu po współczesne formy przekazu czy raczej w kontrkulturowej odmienności?

Debatę poprowadzi Filip Łapiński.

Debata