Przełom konstantyński – wyczekiwany triumf czy początek końca?

Niewiele wydarzeń w historii Kościoła jest równie kontrowersyjnych co przełom konstantyński, w którym rzymski cesarz zagwarantował chrześcijanom wolność religijną oraz zaangażował się w rozwiązanie wewnętrznych problemów Kościoła. Polityka Konstantyna otworzyła drzwi do późniejszego sojuszu tronu z ołtarzem i do dziś stanowi punkt odniesienia dla dyskusji o zaangażowaniu chrześcijan w życie polityczne. Jak oceniać te wydarzenia? Czy Kościół popełnił wówczas historyczny błąd czy odniósł wiekopomny triumf?