speaker-info

dr Mateusz Wichary

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Mąż i ojciec, pastor i teolog baptystyczny. Od 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady (zwierzchnika) Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, a od 2015 r. przewodniczącego Aliansu Ewangelicznego w RP. Od 2005 wykładowca, a od 2013 prorektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie-Radości.

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, Highland Theological Institute w Elgin (Szkocja) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (magisterium w 2005). W 2012 uzyskał na Wydziale Teologicznym ChAT stopień doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej.

Sesje

Przełom konstantyński – wyczekiwany triumf czy początek końca?

Niewiele wydarzeń w historii Kościoła jest równie kontrowersyjnych co przełom konstantyński, w którym rzymski cesarz zagwarantował chrześcijanom wolność religijną oraz zaangażował się w rozwiązanie wewnętrznych problemów Kościoła. Polityka Konstantyna otworzyła drzwi do późniejszego sojuszu tronu z ołtarzem i do dziś stanowi punkt odniesienia dla dyskusji o zaangażowaniu chrześcijan w życie polityczne. Jak oceniać te wydarzenia? […]

READ MORE