speaker-info

dr Włodzimierz Tasak

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Z wykształcenia i zamiłowania historyk i teolog. Magisterium z historii otrzymał na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat z teologii uzyskał w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat pastor, przez kilkanaście lat wykładowca Historii Kościoła w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.
Zaprzysięgły kibic drużyny Liverpool FC, pasjonat historii wojen i wojskowości.

sesje

Ojcowie Kościoła – zapomniane dziedzictwo, niedoceniany skarb

Kim są Ojcowie Kościoła? Dlaczego w naszych poszukiwaniach pierwotnego Kościoła warto poznać przywódców starożytnego chrześcijaństwa? Czego mogą nauczyć nas dzisiaj ludzie tacy jak Augustyn, Atanazy czy Ambroży? Co chrześcijaństwo wszystkich wyznań zawdzięcza pierwszym soborom? O wiecznie aktualnych osiągnięciach ery patrystycznej opowie pastor i historyk dr Włodzimierz Tasak.

Sesja dzielona
READ MORE