speaker-info

Janusz Ciepliński

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Muzyków Missio Musica

Diakon Kościoła Zielonoświątkowego, kaznodzieja w zborze w Olsztynie, zawodowy muzyk i prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Muzyków Missio Musica. Od 20 lat zaangażowany w służbę muzyczną kościoła jako lider grup muzycznych, kompozytor, autor tekstów. Jest założycielem i dyrektorem Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście. Udziela się również jako działacz społeczny i radny, piastując funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dywitach. Jest żonaty, ma dwóch nastoletnich synów. Obok teologii i muzyki jego pasją jest przyroda, mazurskie jeziora i koszenie trawnika przed domem.

Sesje

DEBATA: Muzyka i Kościół – wokół wyzwań współczesności

Muzyka często staje się kryterium oceny współczesności Kościoła, a także wskazówką właściwego rozumienia przez Kościół potrzeb i warunków otaczającej go kultury. Dominująca rola muzycznej części nabożeństwa stała się trwałym elementem pejzażu współczesnego ewangelikalizmu, rodząc pytania o swoją proporcjonalność i adekwatność. Czy istnieje różnica pomiędzy współczesnym „worshipem” a tradycyjnym rozumieniem wspólnego śpiewu podczas nabożeństwa? Czy rzeczywiście […]

Debata
READ MORE

Muzyka, uwielbienie, nabożeństwo

Protestantyzm ewangelikalny znany jest ze swojej muzykalności i nacisku kładzionego na uwielbienie jako część nabożeństwa. Muzyka kościelna przechodzi również w dzisiejszych czasach intensywną ewolucję. Jaką funkcję powinna jednak pełnić w życiu Kościoła? W jaki sposób jej obecność może być najbardziej pożyteczna na nabożeństwie? Jakie cenne wskazówki zapewnia nam tutaj Pismo Święte i historyczna tradycja używania […]

Sesja dzielona
READ MORE