speaker-info

Maciek Liziniewicz

LIFE Church Warszawa

Pastor kościoła LIFE Church Warszawa, który jest częścią LIFE Church w Wielkiej Brytanii. Mówca motywacyjny, absolwent Warszawskiego Seminarium Teologicznego i Uniwersytetu w Bradford. Wieloletni pracownik młodzieżowy oraz wykładowca uniwersytecki. Mąż wspaniałej Igi.

sesje

DEBATA: Kościół XXI-wieku, czyli jaki?

Wkroczyliśmy w XXI wiek – erę późnej nowoczesności. Sekularyzacja jest zjawiskiem dominującym w krajach Pierwszego Świata, a przed rzuconymi w wir historii kościołami stoi dwojakie wyzwanie: dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do niewierzącego świata i… pozostać Kościołem. Jak osiągnąć te cele? Czym możemy definiować sukces Kościoła? Czy rozwiązanie leży w sięgnięciu po współczesne formy przekazu czy […]

Debata
READ MORE